Friday, July 5, 2013

My Favorite Bully

Posted by 23caris at 6:22 PM

Excerpt from: "My Favorite Bully"

Approved Date: May-something
“Hey, I didn’t know it’s laundry day today!”


Nalingunan ni Tyra si Colin na nakasilip sa back door. “Ah, naisipan ko lang bigla na maglaba ngayon.”


“Sana sinabi mo agad sa’kin para kanina pa kita natulungan,” sabi nito habang naglalakad palapit sa kanya.


Bigla siyang napatayo nang bigla na lang tumibok ng mabilis ang puso niya. “Hindi na. Kaya ko naman na.” Tinalikuran niya si Colin at kinuha niya ang water hose para punuin sana ang timba na paglalagyan niya ng mga kinusot niyang damit.


“Tutulungan na kita,” giit ni Colin.


Napasinghap siya nang hawakan siya nito sa braso. Sa pagkataranta niya ay pumihit siya paharap dito, at nawala sa isip niya na bukas ang hawak niyang water hose. Nasinghap si Colin nang mabasa ito.


“Sorry!” hinging paumanhin niya, saka pinatay ang water hose. “Sorry talaga.”


“Nah,” bale-walang sabi ni Colin, saka nito hinubad ang nabasa nitong T-shirt.


Natigilan siya habang pinapanood si Colin na maghubad ng pang-itaas nito. Hindi iyon ang unang pagkakataong naghubad ito sa harap niya, pero iyon ang unang pagkakataon na tila bumagal ang pag-ikot ng mundo habang sinusundan niya ang bawat galaw nito, lalo na ang paggalaw ng kalamnan nito sa matitigas nitong mga braso.


“Ako na ang magsasampay, ha?” alok ni Colin, saka walang kahirap-hirap na binuhat ang timba na naglalaman ng mga kinusot niyang damit kanina.


Naikuyom naman niya ang mga kamay niya habang pinapanood ang pag-flex ng mga muscle sa magkabilang braso ni Colin sa tuwing pipigain nito ang mga basang damit bago iyon isampay. Parang tanga siya nang sinundan ng tingin ang pagpatak ng pawis ni Colin sa noo, pababa sa mukha nito, sa leeg hanggang sa matitipunong dibdib ng binata. There was really something special about sweaty hunks. Ang bango-bango pa ring tingnan ni Colin kahit pawisan na ito!


Dapat ay sanay na siyang makakita ng mga machong katawan. Pero hayun siya at pinagnanasahan si Colin na inosenteng nagsasampay lang ng mga nilabhan niyang damit.


Umiling-iling siya, saka tumayo sa loob ng malaking batya, saka inapak-apakan ang mga damit doon na binabad niya.


Muli na namang dumako ang tingin niya kay Colin. Nakatalikod na ito mula sa kanya kaya malaya na niya itong napagmamasdan.

“Tyra, tapos mo na bang banlawan itong nasa kabilang timba?” tanong ni Colin nang lingunin siya nito.


Wala sa sariling napatango na lang tuloy siya kahit hindi naman niya naitindihan ang tanong ni Colin.


Yumuko si Colin para kunin ang damit sa timba na pipigain, pero himbis na damit ay bra niya ang hawak nito!


Napasinghap siya at dali-daling bumaba sa timba at inagaw niya ang bra niya mula rito. “Pervert ka talaga!”


Napakurap ito, pero nang makabawi ay ngumisi ito. “Mahilig ka pala sa lace. Sexy.”

0 comments:

Post a Comment

 

Luna Banana Copyright © 2010 Design by Ipietoon Blogger Template Graphic from Enakei | web hosting